Аналіз регуляторного впливу до проекту

Аналіз регуляторного впливу до проекту  рішення Миколаївської селищної ради  «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами  на території Миколаївської селищної ради”

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.04 р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Миколаївської селищної ради “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Миколаївської селищної ради”, як регуляторного акту.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
На даний час виникла потреба щодо приведення актів органу місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність з чинним законодавством.
Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа, яка з часом перестала відповідати реаліям життя та не враховує вимог часу. Чинні регуляторні акти також перестали відповідати чинному законодавству та не можуть діяти в рамках нового правового поля.

2. Визначення цілей державного регулювання:
– приведення рішення Миколаївської селищної ради у відповідність із Законом України “Про рекламу” від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” із змінами;
– встановлення чіткого розміру платежів за використання місць, що належать до комунальної власності, для розміщення спеціальних конструкцій;
– створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами на території Миколаївської селищної ради;
– врегулювання питань, пов’язаних з:
а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом селищної ради;
б) встановлення порядку та умов надання, внесення змін, погодження та
скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
в) встановлення архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо
розміщення спеціальних конструкцій;
г) створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення
зовнішньої реклами;
д) визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у
користування місць розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;
є) визначення порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
1. Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання, суперечить чинному законодавству.
2. Впровадити регулювання, що аналізується, – проект регуляторного акту (проект рішення Миколаївської селищної ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Миколаївської селищної ради). Прийняття запланованого регуляторного акту на черговій сесії селищної ради буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді селищної ради – більш ефективно використовувати територію селища .

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.
Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Миколаївської селищної ради.
Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин на території селищної ради спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у селищній раді механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
• вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
• наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;
• забезпечення раціонально – ефективного використання комунального фонду селищної ради.

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Миколаївської селищної ради.
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з селищного бюджету.
Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Сфера впливу регуляторного акта
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
– збільшення надходжень до міського бюджету;
– створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Миколаївської селищної ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.;
– стимулювання розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами
Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту)
Підприємці

– Забезпечення можливості отримати дозволу для розміщення об’єктів зовнішньої реклами.
– Сприяння розвитку рекламного бізнесу.

Плата за користування місцем розташування спеціальної конструкції (у випадку її розташування на об’єктах комунальної власності)
Територіальна громада селищної ради
– додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток селища;
– розширення доступу до рекламної інформації
Відсутні

6. Строки дії регуляторного акту:
Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до законодавчих чи нормативних актів з цього питання, необхідно буде вносити зміни до Порядку.

7. Показники результативності регуляторного акту:
1. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.
2. Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
3. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Селищний голова                                                                             О.І.Ізбаш

Loading...